Velkommen til NSKUBIBs nye nedgraderede og simplificerede hjemmeside.     Revideret 13-11-2021 21:00

På de underliggende sider findes formelle oplysninger, en indmeldelsesblanket og relevante links.

Bestyrelsen

Vedtægter revideret juni 2021

indmeldelsesblanket

Ikast Brande Bibliotek


Facebook links:

NSKUBIB - Nørre Snede Kultur og Biblioteksforening

Verdensmusik i Nørre Snede

Nørre Snede Byen på toppen

Nørre Snede - Hærvejsbyen lige til at gå til